This content is blocked due to privacy reasons, you need to allow the use of cookies.
This content is blocked due to privacy reasons, you need to allow the use of cookies.

NutriBoost má celosvetovú sieť partnerov. Nakupujeme surové materiály skrze tieto partnermi a na žiadosť zákazníkov z nich môžeme vytvoriť rôzne zmesi. Keďže je nákup potravín našou hlavnou činnosťou, môžeme vám tiež pripraviť veľmi konkurenčnú ponuku.

 

Vďaka našim mnohoročným skúsenostiam môžete využiť našich poznatkov v tejto oblasti. Vaše možnosti pre vytvorenie zmesí z rôznych potravín začínajú od 100-200 kg na jednotlivé zmesi.

Podľa vašej žiadosti môžeme tovar spracovať v plne automatickom alebo poloautomatickom procese.

 

Proces začína odvážením surovín v správnom pomere. To vykonáme podľa vášho receptu. V tejto chvíli vytvárame zmesi len z veľkoobjemového tovaru alebo práškov/granulátov.

 

Po odmeraní správnych pomerov prejdú surové materiály sitom a sú zmiešané. Sito zaistí, že zmes je homogénna, ale jedná sa aj o kritický kontrolný bod čo sa týka kvality.

 

Po zmiešaní je možné zmiešať tovar v predajnom balení (súkromné ​​značky), veľkoobjemovom balení, či veľkých vreciach. Na vašu žiadosť môžeme tiež produkty zabaliť do vedier.

Dôvody, prečo si zvoliť NutriBoost

Ak ste zákazník, ktorý chce zvoliť poskytovateľa kompletného riešenia, potom ste s NutriBoost a správnom mieste. Ponúkame vám:

  • Nákup surových materiálov. Tie zvyčajne nakupujeme vo veľkoobjemových baleniach.
  • Nízke minimálne objednávané množstvo, počnúc 100-200 kg na zmes.
  • Príjem surových materiálov. Ak nemôžeme nakúpiť vami požadované produkty sami, môžete nám ich zaslať.

 

Keďže vám chceme ponúknuť čo najkvalitnejšiu zmes, je možné k zmiešaniu využiť plne automatické dynamické mixéry. Vaše surové materiály sú starostlivo odvážané a spracované do homogénnej zmesi.

 

Hľadáte partnera, ktorý zabezpečí túto službu v plnom rozsahu? Alebo chcete externe vykonať len niektoré z častí tohto procesu? V NutriBoost vám pomôžeme podľa vašich prianí.

This website needs you to allow the use of cookies as described in our