This content is blocked due to privacy reasons, you need to allow the use of cookies.
This content is blocked due to privacy reasons, you need to allow the use of cookies.

NutriBoost je držiteľom bio certifikácie.

IFS Broker

NutriBoost dostala certifikácia v súlade so štandardmi IFS Broker.

IFS je systém vyvinutý s cieľom zaručiť bezpečnosť potravín a kvality konečného výrobku. Čiastočne je tento certifikát výsledkom globalizácie surových materiálov, polotovarov a hotových výrobkov. Tie sú nakupované po celom svete a rôzne strany s nimi obchodujú. IFS certifikát zjednocuje zásady, podľa ktorých obchodníci, agenti, dovozcovia a dodávatelia a maloobchodníci zaručujú kvalitu.

Bio

Od svojho založenia sa NutriBoost zameriava najmä na surové materiály bio pôvodu. Ak chce naša spoločnosť obchodovať ako bio veľkoobchodník, musí držať patričnú certifikáciu. NutriBoost bio certifikáciu drží už od svojho založenia. V Holandsku je táto certifikácia vykonávaná kontrolným orgánom „SKAL“.

 

Viac informácií o bio certifikácii a našom certifikačnom orgánu, SKAL, nájdete na webových stránkach organizácie SKAL.

 

Náš bio certifikát si môžete stiahnuť tu: Bio certifikát NutriBoost 2020.

 

Okrem bio surovín dodávame na požiadanie aj konvenčné výrobky.

EKO

Značku kvality EKO nesú spoločnosti, ktoré okrem bio certifikácie tiež podnikajú s rešpektom, sú zapojené do transparentných sietí predajcov, vykonávajú výrobu tak, aby nemala vplyv na životné prostredie, používajú obnoviteľné baliace materiály alebo sa venujú sociálnym otázkam. Európska federácia bio farmárčenia, lepšie známa pod skratkou IFOAM, to zhŕňa nasledujúcim spôsobom: princípy bio farmárstva zahŕňajú: ekológiu, zdravie, spravodlivosť a starostlivosť. To od bio výrobkov očakáva spotrebiteľ.

 

Spoločnosť NutriBoost sa rozhodla plne zamerať na veľkoobjemové balenia a služby pre súkromné značky. Keďže nedodávame priamo spotrebiteľom, nie sme už od roku 2019 držiteľmi EKO certifikácie.

Nákup našich surovín

V podstate všetci dodávatelia spoločnosti NutriBoost majú GFSI certifikáciu. Naši dodávatelia držia certifikáty BRC, IFS alebo FSSC22000. My sami, rovnako ako naši dodávatelia, tak môžeme zaručiť, že je možné ľahko určiť pôvod našich výrobkov.

This website needs you to allow the use of cookies as described in our